Bioenergetická masáž

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti "Psychoenergetických vazeb". Je to oblast zabývající se bioenergií, Energoinformačními vazbami člověka. Pracuji s energetickým systémem pro uvolnění blokací a vytvoření podmínek k "nastartování" samoregulačních a samouzdravujících pochodů v těle.

Jedná se o bez dotekovou masáž celého těla, která má za cíl zlepšit průchodnost energetických center a energetických drah. Vyrovnání energii v těle i mimo tělo. To zlepší zásobení energií všech orgánů, celého těla a systému. Hlavním cílem je znovuobnovit energetickou rovnováhu ve fyzickém těle i na jemnohmotných úrovních.

Nedostatečné množství energie vede ke snížení funkce jednotlivých orgánů a systémů těla, a dlouhodobý deficit napomáhá ke vzniku nemoci nebo může nemoc způsobit. Viz nauka o čakrách, auře, akupunktuře - energetických drahách - meridiánech z Čínské medicíny.

Automatická kresba - Miroslav Fišera, Trutnov K nedostatečnému množství a toku energie přispívají zejména stresy, nálady, emoce, postoje k sobě-okolí-životu, přijaté vzorce myšlení a konvence atd. Nemalý podíl má strava, nedostatečný pohyb na čerstvém vzduchu a velké množství elektromagnetických vln v interiérech i exteriéru a mnoho dalších vlivů.

V podstatě se pracuje s Aurou. Ta je u každého jedince naprosto jedinečná a vyjímečná. Obsahuje absolutně všechny informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její tvar, vzhled a barva se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu, náladě, emocích, citech, mentálním stavu, povaze, sklonům.

K nalezení poruch na energetickém systému předem vypracuji pomocí automatické kresby obrázek. Dle toho, konkrétního člověka, zvolím způsob, jak se systémem pracovat.

Obrázek je vytvořen automatickou kresbou zobrazující energetický stav orgánů a celého systému. Jedná se o konkrétního člověka bez udání jména. Tato kresba se zhotovuje před bezdotykovou masáží. Po masáži kontrojuji změny, ke kterým došlo během terapie.

Na tuto terapii Vám doporučuji vyhradit si čas cca 60 min, s opakováním 3x do 15 dnů.

 

BIOREZONANCE A INFORMAČNÍ TERAPIE

Rezonance je jev, který je ve fyzice známý a v životě běžně používaný. Objevitelem byl Galileo Galilei, italský astronom, filosof a fyzik. Rezonance je jinak řečeno - na stejné vlně, stejně naladěni, souznění, apod. Je to základní fyzikální princip - zákonitost, spatřovaná všude v přírodě i Vesmíru. Biorezonance se týká biologických systémů a ty velmi ovlivňují nás. Biorezonance se užívá i pro diagnostiku i terapii.

V rámci bioterapie je i bezdotyková „masáž“. Ta slouží k uvolnění bloků na energetických drahách a centrech. Když vitální energie proudí správně, teprve pak se tělo uzdravuje.

Mohu poradit jak pracovat s AUTOPATIÍ.

Autopatie je velmi jednoduchá a nesmírně účinná samoléčba, spadající do oboru - informační medicíny. Autopatie pracuje na jemnohmotných úrovních našeho energetického systému. Principem jde o homeopatii, kdy si autoptický-homeopatický preparát připravíte sami z tělních tekutin a jednoduchou úpravou ředěním-potencováním za určitých podmínek vytvoříte informační preparát, který vrátíte zpět do těla prostřednictvím svého energetického systému. Váš energetický systém tuto informaci přijme a začne pracovat na různých úrovních jemnohmotných těl. Nastartované procesy v těchto úrovních se postupně prosadí i na fyzickém těle - nejprve informačně v buňkách, pak metabolicky, a potom v systémech a nakonec v celém těle i psychice. Tělo se tak začne uzdravovat…

Do bio-rezonančních metod patří také Homeopatie, Autopatie.